•  
 •  


Znalecký posudok na:

 • byty
 • rodinné domy, rozostavané rodinné domy
 • pozemky
 • chaty
 • záhrady
 • garáže
 • administratívne budovy
 • výrobné a skladové budovy a haly
 • priemyselné a poľnohospodárske areály
 • iné stavby


Účel znaleckého posudku:

 • hypotekárny úver
 • dedičské konanie
 • zápis rozostavaných stavieb do katastra nehnuteľností
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • výpočet spoluvlastníckych podielov
 • nepeňažné majetkové vklady
 • dražby, akvizície, fúzie
 • prevody práv k nehnuteľnostiam (rokovania o cene)
 • ohodnotenie majetkových zložiek podnikov
 • a pod. • tel.: 0903 865 855